top of page
Dịch vụ
ベトナム実務サポート

​お役立ちコラム

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

and more...

Từ quản lý tiền đến hỗ trợ văn phòng
Hãy để lại cho chúng tôi

Tại thị trường Việt Nam độc đáo,
Hiểu dòng tiền của chính bạn
Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho bạn có lợi nhuận.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hình hỗ trợ, từ kế toán, nhân sự đến các công việc chung.

Có kinh nghiệm kế toán tại bộ phận đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và quen thuộc với kế toán Việt Nam
Công nhân nhà máy có kinh nghiệm

Chúng tôi sẽ truy cập trang web và giải quyết vấn đề từ đầu!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần qua điện thoại hoặc mail.

​Số điện thoại:+84 94 675 9617 (Mr. Yamamoto)

bottom of page