top of page

Viet Nhat Company

Đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp về kế toán Việt Nam sẽ hộ trợ bạn về các nghiệp vụ
  Dịch vụ

Các hỗ trợ về quản lý dòng tiền

(Lập bảng thống kê dòng tiền – Các nghiệp vụ về kế toán

  Việt Nam, bao gồm các chính sách kiểm tra thuế)

Dịch vụ
 Đặc trưng

Đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp về kế toán Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn các nghiệp vụ trong công ty.

Trong trường hợp bạn muốn tập trung kinh doanh cốt lõi, chúng tôi sẽ đặc biệt đề xuất cho bạn.

Đặc trưng
Phí dịch vụ
 Phí dịch vụ

 Tổng tiền phí một tháng (Thời hạn: từ 3 tháng trở lên)

・Phương án A:2,200 USD/1 tháng (Số lần viếng thăm -2 lần/ 1 tuần)

・Phương án B:3,500 USD/1 tháng (Số lần viếng thăm - 2-3 lần/ 1 tuần)

・Phương án C:5,000 USD/1 tháng (Số lần viếng thăm - 4-5 lần/1 tuần)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần qua điện thoại hoặc mail.

​Số điện thoại:+84 94 675 9617 (Mr. Yamamoto)

LIÊN HỆ
bottom of page